Ressurser på norsk

OpenEYE-verktøykassen inneholder 48 aktiviteter rettet mot nyankomne elever på barnetrinnet. Aktivitetene bygger på kartleggingsundersøkelser gjennomført blant utdannere i partnerlandene Hellas, Italia, Norge og Slovenia. Aktivitetene viser eksempler på elevsentrerte arbeidsmåter gjennom ulike kulturutrykk og kunstneriske arbeidsmåter som fremmer elevenes flerspråklighet, interkulturelle kunnskap og nysgjerrighet. Mere informasjon om metoder og pedagogisk forankring finnes under Project Results.