Slovenia

OpenEYE – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje

Cilji

 • Opremiti zaposlene v primarnem izobraževanju (učitelje, socialne delavce, ostalo podporno osebje), v formalnem in neformalnem okolju, z veščinami in znanjem za delo v večkulturnih razredih.
 • Omogočiti učenje jezika in podporo pri integraciji preko promocije skupnih kulturnih vrednot in norm v okviru zgodovine, umetnosti in kulturnega izražanja.
 • Vplivati na določevalce politik v vseh partnerskih državah, da ti zagotovijo podporo izobraževalcem za učinkovito integracijo otrok, ki so priseljeni v izobraževalni sistem.
 • Ponuditi deležnikom v izobraževanju izkušnje in primere dobrih praks ter jim nuditi pomoč pri mreženju.

Rezultati

 • Nacionalna poročila in skupno poročilo o učnih potrebah ciljne skupine v partnerskih državah.
 • Open EYE učna metodologija.
 • Open EYE učno orodje.
 • Open EYE priročnik za izobraževalce.

Vplivi na okolje

 • Pričakovan vpliv na učitelje/izobraževalce/socialno podporno osebje je sprememba v odnosu do uporabe inovativnih, vključujočih in učinkovitih učnih metodologij za integracijo priseljenih otrok v primarno izobraževanje ter večja samozavest na osnovi pridobljenega novega znanja, veščin in kompetenc za delo s ciljno skupino projekta.
 • Kratkoročen vpliv na učence, ki so priseljeni, je povezan s pridobivanjem znanja in veščin kot so učenje jezika, socialna integracija ter večja motivacija in samozavest, do česar pride v varnem, kulturno-zavestnem okolju. Dolgoročen vpliv je povezan z integracijo v šolsko skupnost in v gostujočo državo, prevzemanjem pozitivnega odnosa do vseživljenjskega učenja in sledenjem učni poti ter z vztrajanjem v izobraževalnem procesu.
 • Vpliv na starše, družinske člane, sošolce učencev, ki so priseljeni, temelji na vključenosti v učni proces in na koristih pridobljenega znanja in pozitivnega odnosa do kulturne raznolikosti.
 • Vpliv na ostale deležnike, povezane z izobraževanjem in integracijo, se navezuje na priložnost uporabe inovativnih učnih metod v vsakodnevnem življenju, za vključujoče učenje, ki je zabavno, učinkovito in primerno za učence s kulturnimi razlikami ali/in jezikovnimi ovirami.
Srečanje fokusne skupine projekta OpenEYE na Osnovni šoli Litija, januar 2020